De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (DSGVO, TKG 2003). In dit privacybeleid informeren we u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking op onze Website.

Contact – Onderzoek

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw gegevens bij ons bewaard met het oog op de verwerking van het verzoek en voor vervolgvragen gedurende twaalf maanden. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Server-Log-Files

De aanbieder van de pagina’s slaat de website automatisch op in serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit betreft het browsertype en de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de URL van de verwijzende URL, de hostnaam van de toegang tot de computer, het tijdstip waarop de server is aangevraagd, het IP-adres. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren, als we specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik kennen.

Jouw rechten

In principe hebt u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, intrekking en oppositie. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw beweringen over gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de autoriteit voor gegevensbescherming.